چیدمان آشپزخانه صنعتی

هيچ قانون مشخصي در مورد نحوه ترتيب تجهيزات آشپزخانه هاي صنعتي شما وجود ندارد.همه چيز به فضايي که شما در اختيار داريد و نيازهاي خاص شما بستگي دارد.با اين حال چهار ترتيب مختلف رايج در اين زمينه وجود دارد.

1- چيدمان ارگونوميک
دريک پيکربندي کاملا ارگونوميک، تجهيزات آشپزخانه صنعتي با توجه به آنچه راحت ترين و کارآمدترين حالت براي سرآشپز و کارگران آشپزخانه فراهم آورده شده باشد چيده شده اند که معمولا مصرف انرژي کارآ مد در اين روش از اهميت بالايي برخوردار نيست.به عنوان مثال، در يک آشپزخانه صنعتي که به شيوه ارگونومي طراحي شده ، ممکن است فريزر زير کانتري يا پيشخوان، به طور مستقيم در کنار سرخ کن صنعتي قرار گرفته باشد. اگر چه اين روش چيدمان، تناسبي با مصرف انرژي کارآمد ندارد، اما اين امکان را فراهم مي کند که سيب زميني سرخ کرده منجمد شده و يا نوار مرغ به طور مستقيم از فريزر به سرخ کن صنعتي منتقل شود، حتي بدون اينکه کارمند شما قدم از جاي خود بردارد !

2- چيدمان خط مونتاژ
اين نوع طراحي تجهيزات براي آشپزخانه هايي مناسب است که اغلب تعداد زيادي از يک نوع غذا مانند پيتزا و يا ساندويچ ها را تهيه مي نمايند. در يک ترکيب بندي خط مونتاژ?، تجهيزات، با توجه به نياز در کنار هم قرار مي گيرند و بخش هاي مختلف تجهيزات به طور معمول در يک خط و گاهي هم متصل به هم قرار مي گيرند. به عنوان مثال چيدمان تجهيزات صنعتي آشپزخانه يک پيتزا فروشي مي تواند در ابتدا با يک يخچال صنعتي شروع شود ، در ادامه به محل شکل دادن خمير پيتزا و سپس به ميز مخلفات پيتزا و فر پيتزا و در نهايت با رسيدن به محل بسته بندي و جعبه پيتزا خاتمه يابد.

3- چيدمان منطقه اي

در يک چيدمان منطقه اي، آشپزخانه صنعتي به نواحي و بلوک هاي مختلفي تقسيم مي گردد.به طور کلي، يک بلوک براي آماده سازي غذا، يک بلوک براي پخت و پز، يک بلوک براي فريزکردن و ماشين آلات يخساز صنعتي، يک بلوک براي بهداشت و انبار شستشو و يک بلوک براي انتقال از آشپزخانه و سرو غذا وجود دارد. همچنين ممکن است چندين بلوک وجود داشته باشد. به عنوان مثال، در يک آشپزخانه صنعتي بزرگ ممکن است دو بلوک تهيه غذا وجود داشته باشد يکي در کنار يخچال و ديگري در کنار تجهيزات پخت و پز.

4- چيدمان آشپزخانه جزيره اي
در دو نوع آشپزخانه هاي صنعتي و مسکوني، چيدمان هاي جزيره اي رايج هستند.
اين شيوه ترکيب بندي به چيدمان منطقه اي شباهت بسياري دارد با اين تفاوت که بلوک اصلي در وسط قرار گرفته است.به طور معمول، در آشپزخانه هاي صنعتي با سبک جزيره ،تجهيزات پخت و پز در وسط قرارمي گيرند و مکان آماده سازي مواد غذايي، ذخيره سازي و انتقال غذا به مشتري در کنار ديوارهاي اطراف در نظر گرفته مي شوند. البته عکس اين موضوع نيز رايج است بدين صورت که تجهيزات آماده سازي غذا در وسط و تجهيزات پخت و پز در مجاورت ديوارها چيده شوند.(هود شاهرخي)