چک لیست جهت سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

دوره زمانی: روزانه ( به هنگام بهره برداری )
1- بررسی و بازدید از دیزل ژنراتور به هنگام کار و اطمینان از عدم وجود صدا و لرزش غیر عادی.
2- بررسی و بازدید و کنترل سیستم خنک کننده سیم پیچ ژنراتور.
3- بررسی و بازدید و کنترل سیستم خنک کننده موتور دیزل.
4- بررسی و بازدید از درجه حرارت آب رادیاتور و اطمینان از عدم افزایش آن از مقدار مجاز طبق دستور العمل و توصیه کارخانه سازنده.
5- بررسی و بازدید از درجه حرارت اگزوز دیزل ژنراتور و اطمینان از عدم افزایش آن از مقدار حداکثر مجاز طبق دستور العمل و توصیه کارخانه سازنده.
6- بررسی و بازدید و کنترل و ثبت لرزش تمام قسمتهای مختلف و تعیین شده دیزل ژنراتور و اطمینان از عدم افزایش آنها از مقادیر مجاز طبق دستورالعمل و توصیه کارخانه سازنده.
7- بررسی و کنترل ولتاژ و جریان خروجی دیزل ژنراتور (هرسه فاز )و اطمینان از متعادل بودن مقادیر.
8- بررسی و کنترل ولتاژ و جریان تحریک ژنراتور و اطمینان از نرمال و عادی بودن مقادیر (متناسب با میزان بار دیزل ژنراتور).
9- بررسی و کنترل توان اکتیو و راکتیو دیزل ژنراتور و اطمینان از عدم افزایش آنها از مقادیر مجاز (طبق دستورالعمل و توصیه کارخانه سازنده).
10- بررسی و کنترل و بازدید از فرکانس ژنراتور و اطمینان از عدم افزایش ویا کاهش آن از مقادیر مجاز.
11- بررسی و کنترل و بازدید ضریب قدرت ژنراتور و اطمینان از عدم منفی شدن (اثر خازنی) ضریب قدرت در مراحل مختلف باردهی دیزل ژنراتور.
12- بررسی و بازدید و اطمینان از باز بودن دمپر جلوی رادیاتور دیزل ژنراتور.

فامکو دوره زمانی: هفتگی
1- بررسی و بازدید روغن موتور دیزل و اطمینان از مناسب بودن کمیت و کیفیت روغن موتور (طبق ساعت کارکرد و دستورالعملهای فنی شرکت سازنده).
2- بررسی و بازدید از آب رادیاتور و اتصالات آن و اطمینان از کافی بودن سطح آب رادیاتور و عدم وجود نشتی در اتصالات.
3- بررسی و بازدید از مخرن گازوئیل موتور دیزل و اطمینان از پر بودن آنها و عدم وجود نشتی اتصالات مربوطه.
4- بررسی و کنترل و بازدید از عدم گرفتگی سطح رادیاتور موتور دیزل و تمیز نمودن سطح رادیاتور با بلوور یا هوای صنعتی (در صورت نیاز )
5- بررسی و کنترل و بازدید از عدم نشتی روغن ار قسمتها و قطعات مختلف موتور دیزل.
6- تمیز نمودن کلیه سطوح دیزل ژنراتور بوسیله بلوور یا هوای صنعتی، پارچه تنظیف، برس موئی و اطمینان از عدم وجود هر گونه آلودگی.
7- روشن و بکار انداختن دیزل ژنراتور حداقل دوبار در هفنه و هر بار به مدت 20 دقیقه و کنترل و بازدید از قسمتهای مختلف دیزل ژنراتور و اطمینان از صحت عملکرد کلیه قسمتها.
8- بازدید و بررسی پمپ روغن موتور دیزل ژنراتور و اطمینان از صحت عملکرد آن.
9- بازدید و کنترل و بررسی از وضعیت باطری های ژنراتور و اطمینان از مناسب بودن وضعیت آنها.

فامکو دوره زمانی: ماهانه
1- اندازه گیری مقاومت سیم پیچ استاتور دیزل ژنراتور بوسیله میگر 1000 v و طبق دستور العمل فنی مربوطه.
2- کنترل و بازدید از اتصالات الکتریکی جعبه اتصال کابلهای قدرت دیزل ژنراتور و اطمینان از محکم بودن آنها.
3- کنترل و بازدید و بررسی محل اتصال کابلشوی قدرت به شینه های قدرت دیزل ژنراتور و اطمینان از عدم وجود هر گونه تغییر رنگ، ترک خوردگی، شکستگی و سوختگی آنها.
4- کنترل و بازدید از وضعیت روانکاری یاتاقانها و گریسکاری مجدد آنها (در صورت نیاز و طبق دستورالعمل شرکت سازنده).
5- کنترل و بازدید و بررسی دمپینگ های پلاستیکی (لرزه گیر) بین پایه و فنداسیون دیزل ژنراتور و اطمینان از سالم بودن آنها.
6 - کنترل و بازدید از فیلتر های هوا، روغن و تعویض آنها (در صورت نیاز و طبق دستور العمل شرکت سازنده).

FAMCO QR Code 2010کلیه حقوق این مطلب متعلق به گروه صنعتی فامکو می باشد. هر گونه کپی برداری از این مطلب طبق قوانین جرایم رایانه ای پلیس فتا جرم محسوب شده و توسط قوانین وزرات انفورماتیک ایران، وزارت ارشاد، بخش رسانه های دیجیتال برخط و پلیس فتا، قابل پیگیری می باشد.