چک لیست جهت سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

دوره زماني: روزانه ( به هنگام بهره برداري )
1- بررسي و بازديد از ديزل ژنراتور به هنگام کار و اطمينان از عدم وجود صدا و لرزش غير عادي.
2- بررسي و بازديد و کنترل سيستم خنک کننده سيم پيچ ژنراتور.
3- بررسي و بازديد و کنترل سيستم خنک کننده موتور ديزل.
4- بررسي و بازديد از درجه حرارت آب رادياتور و اطمينان از عدم افزايش آن از مقدار مجاز طبق دستور العمل و توصيه کارخانه سازنده.
5- بررسي و بازديد از درجه حرارت اگزوز ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آن از مقدار حداکثر مجاز طبق دستور العمل و توصيه کارخانه سازنده.
6- بررسي و بازديد و کنترل و ثبت لرزش تمام قسمتهاي مختلف و تعيين شده ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آنها از مقادير مجاز طبق دستورالعمل و توصيه کارخانه سازنده.
7- بررسي و کنترل ولتاژ و جريان خروجي ديزل ژنراتور (هرسه فاز )و اطمينان از متعادل بودن مقادير.
8- بررسي و کنترل ولتاژ و جريان تحريک ژنراتور و اطمينان از نرمال و عادي بودن مقادير (متناسب با ميزان بار ديزل ژنراتور).
9- بررسي و کنترل توان اکتيو و راکتيو ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آنها از مقادير مجاز (طبق دستورالعمل و توصيه کارخانه سازنده).
10- بررسي و کنترل و بازديد از فرکانس ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش ويا کاهش آن از مقادير مجاز.
11- بررسي و کنترل و بازديد ضريب قدرت ژنراتور و اطمينان از عدم منفي شدن (اثر خازني) ضريب قدرت در مراحل مختلف باردهي ديزل ژنراتور.
12- بررسي و بازديد و اطمينان از باز بودن دمپر جلوي رادياتور ديزل ژنراتور.

فامکو دوره زماني: هفتگي
1- بررسي و بازديد روغن موتور ديزل و اطمينان از مناسب بودن کميت و کيفيت روغن موتور (طبق ساعت کارکرد و دستورالعملهاي فني شرکت سازنده).
2- بررسي و بازديد از آب رادياتور و اتصالات آن و اطمينان از کافي بودن سطح آب رادياتور و عدم وجود نشتي در اتصالات.
3- بررسي و بازديد از مخرن گازوئيل موتور ديزل و اطمينان از پر بودن آنها و عدم وجود نشتي اتصالات مربوطه.
4- بررسي و کنترل و بازديد از عدم گرفتگي سطح رادياتور موتور ديزل و تميز نمودن سطح رادياتور با بلوور يا هواي صنعتي (در صورت نياز )
5- بررسي و کنترل و بازديد از عدم نشتي روغن ار قسمتها و قطعات مختلف موتور ديزل.
6- تميز نمودن کليه سطوح ديزل ژنراتور بوسيله بلوور يا هواي صنعتي، پارچه تنظيف، برس موئي و اطمينان از عدم وجود هر گونه آلودگي.
7- روشن و بکار انداختن ديزل ژنراتور حداقل دوبار در هفنه و هر بار به مدت 20 دقيقه و کنترل و بازديد از قسمتهاي مختلف ديزل ژنراتور و اطمينان از صحت عملکرد کليه قسمتها.
8- بازديد و بررسي پمپ روغن موتور ديزل ژنراتور و اطمينان از صحت عملکرد آن.
9- بازديد و کنترل و بررسي از وضعيت باطري هاي ژنراتور و اطمينان از مناسب بودن وضعيت آنها.

فامکو دوره زماني: ماهانه
1- اندازه گيري مقاومت سيم پيچ استاتور ديزل ژنراتور بوسيله ميگر 1000 v و طبق دستور العمل فني مربوطه.
2- کنترل و بازديد از اتصالات الکتريکي جعبه اتصال کابلهاي قدرت ديزل ژنراتور و اطمينان از محکم بودن آنها.
3- کنترل و بازديد و بررسي محل اتصال کابلشوي قدرت به شينه هاي قدرت ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم وجود هر گونه تغيير رنگ، ترک خوردگي، شکستگي و سوختگي آنها.
4- کنترل و بازديد از وضعيت روانکاري ياتاقانها و گريسکاري مجدد آنها (در صورت نياز و طبق دستورالعمل شرکت سازنده).
5- کنترل و بازديد و بررسي دمپينگ هاي پلاستيکي (لرزه گير) بين پايه و فنداسيون ديزل ژنراتور و اطمينان از سالم بودن آنها.
6 - کنترل و بازديد از فيلتر هاي هوا، روغن و تعويض آنها (در صورت نياز و طبق دستور العمل شرکت سازنده).

FAMCO QR Code 2010کليه حقوق اين مطلب متعلق به گروه صنعتي فامکو مي باشد. هر گونه کپي برداري از اين مطلب طبق قوانين جرايم رايانه اي پليس فتا جرم محسوب شده و توسط قوانين وزرات انفورماتيک ايران، وزارت ارشاد، بخش رسانه هاي ديجيتال برخط و پليس فتا، قابل پيگيري مي باشد. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی