چرا باید از تبلیغات محیطی استفاده کرد؟

تبلیغات محیطی یک روش عالی برای دست یابی به افراد در مکان های زندگی، کار و بازی آنهاست.
تبلیغات محیطی، رسانه ای است که در همه جا حضور دارد و هنگامیکه خلاقیت با آن ترکیب شود، محیط های تبلیغاتی جدیدی را ایجاد می کند که قبلا وجود نداشته اند. محیط های تبلیغاتی که می توانند افراد را در مسیرشان متوقف سازند.
با ادغام این رسانه های سنتی و غیر سنتی، محیط بیرون طیفی از انتخاب های رسانه ای را ارائه می دهد که بی نظیر هستند. انتخاب ها و ترکیبات تنها به وسیله ی تصور ما محدود می شوند.

برخی آمارها از تبلیغات محیطی
بیشتر افراد ۷۰ درصد وقتشان را در خارج از منزل می گذرانند
این روزها مردم، زمان زیادی را خارج از منزل می گذراند، با این وجود بودجه های تبلیغاتی بسیار اندکی صرف تبلیغات محیطی می شوند.

آمار درصد صرف وقت مردم در بیرون از منزل
تبلیغات محیطی یکی از مقرون به صرفه ترین نوع تبلیغات است
از قدیم CPM (هزینه برای هر هزارنفر) برای تبلیغات محیطی یکی از کم هزینه ترین موارد بوده است، به طوریکه تنها نسبت به تبلیغات رادیویی در رتبه دوم قرار می گیرد. این امر برای تبلیغ کنندگان چه معنایی دارد؟ دسترسی به افراد بیشتر با هزینه ی کمتر. بسیار ساده است، درست است؟

نمودار میزان هزینه برای هر هزار نفر
تبلیغات محیطی در ذهن مخاطب ماندگار میشود
مصرف کنندگان از محیط آگاه هستند. همانطور که آنان زندگی روزمره شان را می گذرانند، از تبلیغاتی که مشاهده می کنند یادداشت برداری می کنند. این گراف آمار روبرو شدن مصرف کنندگان با رسانه های خاص را نشان می دهد که توسط آنها گزارش شده است.

نمودار میزان به یادماندن انواع تبلیغات
مقایسه ی تبلیغات محیطی با دیگر گزینه های تبلیغاتی
برخلاف تلویزیون، رادیو و یا صنعت چاپ، تبلیغات محیطی رسانه ایست که نمی تواند خاموش شود یا خاتمه داده شود. مشاهده کنندگان نمی توانند در حین عبور از کنار یک تبلیغ محیطی یا ورود به محدوده ی دید نمایشگرهای تعبیه شده به صورت استراتژیک-مانند بیلبوردها- آنها را رد کنند. در مورد تلویزیون، رادیو، صنعت چاپ و اینترنت، مصرف کنندگان دارای این اختیار هستند که کانال را عوض کنند، تبلیغ را رد کنند، آن صفحه را رد کنند (یا از بین ببرند) و یا صفحه مرورگر را ببندند.
در تبلیغات محیطی مصرف کنندگان به فضاهای تبلیغاتی کنترل ندارند. این امر به تبلیغ کنندگان این قدرت را می دهد که چگونه و کجا یک تبلیغ را به نمایش بگذارند. تبلیغات محیطی به تبلیغ کنندگان کنترل بیشتری بر فضای تبلیغاتیشان می دهد، از طریق “تاثیر استفاده از ویدئو” و ارائه ی بی نظیر گزینه های رسانه ای مختلف. این در حالیست که رسانه های تبلیغاتی دیگر کنترل کمتری را به تبلیغ کنندگان ارائه می کنند!

آیا تبلیغات محیطی یعنی بیلبورد؟
خیلی از افراد هنوز فکر میکنند که تبلیغات محیطی تنها شامل بیلبورد میشود. البته بیلبوردها هنوز با قوت به کار خود ادامه می دهند و یکی از قویترین ابزارهای رسانه محیطی هستند. تبلیغات محیطی چیزی بیش از بیلبوردها است. رسانه های مهیج جدیدی به دنیا معرفی شده است که می توانند به راحتی برروی مخاطبان نهایی شما تاثیر فوق العاده قوی بگذارند و آنها را درگیر کرده و اغوا کنند .