پنل خورشیدی و انرژی پاک قسمت 1

نيروگاه هاى خورشيدى که انرژى خورشيد را به برق تبديل مى کنند، در آينده با مزيت هايى که در برابر نيروگاه هاى فسيلى دارند، مشکل برق و تا حدودى مشکل کم آبى را بويژه در دوران تمام شدن نفت و گاز حل خواهند کرد و بطور مسلم تأسيس و بکار گيرى برجهاى نيرو ، زمينه لازم را براى خودکفايى و قطع وابستگى کشور فراهم خواهد کرد. توليد برق بدون مصرف سوخت ، نياز نداشتن به آب فراوان ، آلوده نکردن محيط زيست ، استهلاک کم و عمر زياد از مزيتهاى بارز برجهاى نيرو و نيروگاههاى خورشيدى نسبت به نيروگاههاى فسيلى و اتمى است. بررسيهاى بانک جهانى حاکى از آن است که اگر کشورهاى در حال توسعه ، سياستهاى بهينه سازى مصرف انرژى را بکار مى‌گرفتند، تا سال 1990 مى‌توانستند 4 ميليون بشکه در روز صرفه جويى کنند. کارشناسان معتقدند با استفاده از سياستهاى بهينه سازى مصرف انرژى ، ضمن کاهش مصرف انرژى منافعى مانند: کاهش آلودگى هوا بويژه در شهرهاى بزرگ ، صرفه جويى در سرمايه گذارى در ساخت نيروگاهها ، پالايشگاهها و سيستم گازرسانى به ميزان ميلياردها دلار در سال ، طولانى شدن عمر ذخاير نفتى ، ايجاد اشتغال در کشور ، کم هزينه بودن و نگهدارى آسان ، عايد کشور خواهد شد.
برخى انرژيهاى تجديد پذير را تنها اميد بقاى کره زمين دانسته‌اند، در حالى که عده‌اى آنرا منبعى حاشيه‌اى با ظرفيت محدود به حساب مى‌آورند. از سويى منابع سوخت فسيلى پايان پذير و تجديدناپذير است و بايد از انرژيهاى تجديد پذير که به رغم منابع فسيلى ، منافع زيست محيطى فراوانى در بر دارد بيشتر بهره جست. انرژى خورشيدى ، نتيجه فرآيند پيوسته همجوش هسته‌اى در خورشيد است و هم اکنون کل منبع انرژى خورشيدى 10 هزار برابر مصرف انرژى کنونى بشر است، اما اندک بودن شدت اين توان و تنوع زمانى و جغرافيايى آن ، مشکلات عمده‌اى را فراهم کرده که سهم اين انرژى را در برابر کل انرژى محدود مى‌کند.
اهميت اين محدوديت ، همراه با الگوهاى مصرف و اولويتهاى ملى تغيير مى‌يابد. يکى از محدوديتهاى عمده در استفاده از انرژى خورشيدى ، عدم کارآيى اقتصادى سيستمهاى خورشيدى اوليه در برابر سيستمهاى تکامل يافته با سوخت فسيلى است که با افزايش قيمت سوختهاى معمولى و اقتصادى تر کردن دستگاههاى خورشيدى با حجم توليد بيشتر ، گرايش به استفاده از اين گونه انرژى را مى‌توان شتاب بخشيد. در کنار محدوديتهاى اقتصادى لازم است انرژى خورشيدى و مزيتهاى استفاده از آنرا با آموزش در محتواى فرهنگى زندگى مردم و به منظور ارتقاى سطح آگاهى آنان وارد ساخت که به سرمايه گذارى و توجه دولت به بخش خصوصى نياز دارد. محور ديگر معادله اجتماعى انرژى خورشيدى ، توسعه مهارتهاى فنى در ميان طراحان ، نصابان و تعمير کاران بسيارى از دستگاههايى است که از پنل خورشيدي بطور وسيع در سراسر جهان استفاده ميکنند .