پرده هوا

مقاله زير توضيحي مختصر بر کارکرد و مزاياي پرده هوا Air Curtain مي باشدکه اميد است مورد توجه و بهره برداري مناسب قرار گيرد.
کارکرد اصلي پرده هوا Air Curtain در ايجاد پرده اي نامرئي از هواي فشرده در بالاي دربهاي ورودي ساختمانها ، مجتمع ها ، تاسيسات ، کارخانجات، سردخانه ها ، بيمارستانها و ... مي باشد تا ضمن ممانعت از ورود حشرات و گرد وغبار ، عاملي در جهت جلوگيري از به هدر رفتن انرژي ( به صورت حرارت يا برودت ) گردد. به طور کلي پرده هوا براي چهار منظور طراحي و اجرا مي گردد.
1- جلوگيري از ورود گرد وغبار و خاک ، حشرات موذي، دود ، بوهاي نامطبوع ، گاز و بخار هر نوع آلودگي محيطي از محل درب ها که به شکلي در روند توليد و حفظ شرايط کنترل شده آن ايجاد مزاحمت نمايد. اين موضوع بوي‍ژه براي درب هايي که در طول زمان کاري ، مجبور به باز بودن مي باشند اهميت بيشتري پيدا مي کند و به اين ترتيب با نصب پرده هوا قادر خواهيم بود که عملا در موارد غير ضروري درب هاي فيزيکي را حذف کنيم وتردد پرسنل و جابجايي کالا با سهولت بيشتري انجام شود.
2- ايجاد يک پرده نامريي و جلوگيري کننده از تبادل حرارت بين دو محيط : نقش جداکننده پرده هوا مابين دو محيط سرد و گرم مزيت بسيار ارزشمندي در حفظ و کنترل اتلاف انرژي مي باشد. بوي‍ژه آنکه امروزه خنک و مطبوع نگاه داشتن هواي يک ساختمان ( کارخانه و اداره و ... ) در فصل گرم و همچنين گرم نگاه داشتن آن در فصل سرد با صرف هزينه بسيار گزافي صورت مي گيرد و پرده هوا قادر است با راندمان بسيار مطلوبي مانع اين اتلاف گردد.
3- جلوگيري از ورود بادهاي غالب فصلي به داخل سالن ها با وجود باز بودن درب ها،اين مزيت بخصوص در فصلهاي سرد سال که با توجه سيستم تخليه هواي ساختمان فشار منفي وجود دارد امکان ممانعت از ورود باد قالب را به وجود مي آورد .
4- کنترل انتشار بو و گرد و غبار و هر نوع آلودگي ديگر در کل فضاي باز سالن توليد از طريق ايزوله کردن قسمت آلوده کننده با پرده هوا .

دستگاه پرده هوا با نصب بر روي سر در لايه فشرده اي از جنس هوا به وجود مي آورد که مانند پرده اي نامريي محيط داخل و خارج را از هم جدا مي سازد .
در جهان امروز پرده هوا با توجه به کارکردهاي متنوع خود در صنعت به عنوان آخرين راه حل براي کنترل موارد اشاره شده پيشنهاد مي گردد.