ویژگی ها ی باربند سقفی دوچرخه

در باربند دوچرخه  تکنولوژي هايي به کار رفته است که به شرح برخي از آنها مي پردازيم :
1- ميله هاي کشويي دو جهته (Bi-dirrectional Sliding)
به واسطه اين تکنولوژي نوآورانه در باربندهاي Thule ، مي توان بارهاي سنگين را به راحتي بر روي سقف اتومبيل قرار داد. همچنين حالت کشويي باعث مي شود که هنگام قرار دادن بارها بر روي باربند، نه تنها صدمه اي به بدنه خودرو وارد نشود، بلکه از برخورد بار با بدن شما هم جلوگيري مي کند.
2- رابطه هاي T شکل Thule
(T-track adapter) به واسطه اين ويژگي در باربندهاي Thule ، مي توان هر ميزان باري را بر روي باربند محکمي بست. همچنين اگر شما از ميله هاي کشويي Thule نيز استفاده مي کنيد. امکان بکارگيري اين ميله ها به صورت تمام عرض برايتان فراهم مي شود.
3- قابل قفل شدن (Lockable)
تمامي حمل کننده هاي بار Thule ، قابل قفل شدن بر روي سقف اتومبيل هستند. با اين امکان که مي توان تمامي باربندهاي Thule را با يک کليد باز کرد.
4- تمامي تجهيزات بهم پيوسته هستند
در اکثر باربندهاي Thule تمامي تجهيزات بهم پيوسته هستند، بنابراين ريسک جا گذاشتن آنها وجود ندارد.
5- تيغه هوشمند (Smart Slide)
اين ميله (تيغه) کشويي هوشمند با قابليت اندازه گيري موقعيت، داراي قابي به منظور نصب آسان است.
6- Torque Indicator
هنگامي که باربند به درستي به اتومبيل متصل شده باشد، اين نشانگر نمايان مي شود.