نگهداری لوله پلی اتیلن کاروگیت

مکان نگهداري لوله پلي اتيلن : نحوه انبار داري به نوع زمين و نوع وسائل در دسترس بستگي دارد. عموماً زميني که براي انبار کردن مورد استفاده قرار مي گيرد بايد مسطح باشد. زمين مي تواند مصنوعي باشد و يا با آسفالت يا شن يا چمن پوشيده شده باشد. دقت شود که جنس لوله ها از پلي اتيلن سنگين بوده و وجود سنگهاي نوک تيز در زير لوله ها باعث ايجاد سوراخ ميشود و يا باعث تغيير شکل لوله ها در آن نقطه مي گردد. همچنين دپو کردن لوله ها در زمينهاي ناهموار باعث تغيير شکل لوله هاي پلي اتيلن در نقاط مختلف خواهد شد.
سايز: هرگز در محل دپو، لوله هاي پلي اتيلن سايزهاي پايينتر را داخل سايزهاي بالاتر قرار ندهيد. زيرا باعث بالا رفتن وزن و فشار بر روي لوله هاي زيرين مي شود که اين امر باعث تغيير شکل آنها خواهد شد. لوله و اتصالات پلي اتيلن

ارتفاع : ارتفاع مجاز چيدن لوله ها روي هم در شرايط کارگاهي براي لوله هاي سايز پايين حداکثر يک متر مي باشد. در سازهاي بالاي 500 ميليمتر ، لوله هاي بالايي بايد بر روي ورقه هاي چوبي قرار گرفته که در اين شرايط حداکثر ارتفاع مجاز براي دپوي لوله ها روي هم 5/2 متر مي باشد. لوله هاي با طول شش متر بايد بر روي سه ورقه چوبي و لوله هاي کمتر از چهار متر بايد بر روي دو ورقه چوي قرار داده شوند. در اين شرايط ورقه ها با فاصله هاي مساوي بين دو انتهاي لوله قرار داده مي شوند.

راهنماي استفاده از لوله هاي پلي اتيلن دوجداره
دقت شود که لوله هاي منهولي نبايد روي هم قرار داده شوند.

نور خورشيد : تمامي توليدات شرکت پارس اتيلن کيش داراي پايدار کننده اي اشعه ماوراء بنفش مي باشند اما با وجود اين لوله هاي فاضلابي براي کاربرد در زير زمين توليد مي شوند. لذا لوله هاي فاضلابي را بهتر است بيش از يک سال در هواي آزاد نگهداري کرد.

دماي هوا : تمامي پلاستيکها در اثر افزايش درجه حرارت دچار تغيير در ابعاد مي شوند. اگر دماي هوا بيش تر از 25 درجه سانتيگراد باشد لوله هاي پلي اتلين دوجداره دچار تغييراتي در ابعاد خواهند شد. لذا در شرايطي که دماي هوا بيشتر از 25 درجه سانتيگراد بوده و يا زمان انبارداري بيشتر از 24 ساعت مي باشد بايد دقت مضاعفي در نحوه انبارداري نموده و لوله ها را در شرايط بهتري از حداکثر مجاز استانداردهاي نگهداري نمود.

تغيير شکل : دقت شود که دماي بيش از حد هوا و نگهداري طولاني مدت لوله ها در شرايط غير استاندارد ممکن است باعث تغيير شکل در ابعاد لوله ها مخصوصاً لوله هاي سايز بالا شود. در صورتي که اين شرايط اتفاق بيافتد و لوله پلي اتيلن دچار تغيير شکل گردد بايد قطر داخلي لوله در جهت افقي و عمودي اندازه گيري شده و در صورتي که قطر در جهت افقي بيشتراز جهت عمودي باشد بايد لوله را 90 درجه چرخاند تا قطر بزرگتر در جهت عمودي قرار گيرد. دقت شود که اين کار بايد حداقل شش ساعت قبل از نصب لوله در کانال انجام گيرد.
بهتر است منهولها در وضعيتي که بعد از نصب در کانال خواهند داشت نگهداري و انبار شوند تا بدليل شکل خاص و نامتقارن آنها، بعداً دچار مشکل نگردند.