نصب و ساخت لوله پلی اتیلن کاروگیت

اين مقاله نکاتي را در مورد مديريت کردن و نصب لوله هاي پلي اتيلن کاروگيت و اتصالات آنها در کاربردهاي غير فشاري ازجمله فاضلابها، مجراي اب زير جاده(کالورت) و سيستمهاي زير تخليه بيان ميکند. هر نوعي از لوله بدون توجه به جنس ان بايد به طريق توضيح داده شده نصب شود تا بتواند انطور که مورد نياز است ايفاي نقش کند. تمامي نکات ايمني بايد در تمامي مراحل آماده سازي پي ريزي، حفاري،مديريت لوله و سر هم کردن لوله و پر کردن رعايت شود. ممکن است موارد سختگيرانه تري در رابطه با فرايند نصب برخي مناطق وجود داشته باشد.
دستورالعملهاي اضافي جهت نصب لوله پلي اتيلن کاروگيت در استانداردهاي زير موجود ميباشد:
• ASTM D 2321- روش استاندارد براي نصب زيرزميني لوله ترموپلاستيکي جهت فاضلابها
• CAN/CSA B182.11- روش توصيه شده جهت نصب لوله و اتصالات زهکشي ترموپلاستيک و فاضلابي
• AASHTO Section 30- لوله ترموپلاستيکي
اهميت روش نصب خوب
توجه به نقش پيمانکار، حمل ونقل کننده و مسئول انبار در اين بخش الزلمي است. کنترل ابعادي مناسب در مورد حفاري کانال، لوله گذاري و اتصال لوله ها در مورد موفقيت پروژه نقش بسزايي را اعمال ميکنند. انتخاب و فشرده سازي درست خاک بسيار مهم است و بر عملکرد ساختاري هم لوله هم خاک حکمفرمايي ميکند. فشار ثابت مورد نياز در اطراف لوله کاروگيت و در واقع حمايت يکنواخت لوله بدون تمرين مناسب حاصل نميشود.
ASTM D 2321، بخش 30 AASHTO و CAN/CSA B182.11 روشهاي خوبي را جهت نصب لوله ترموپلاستيکي تعريف ميکند. هر کدام شامل تکنيکهاي مناسبي جهت حفاري گودال،جايگذاري،بسترسازي و پشت بند ميباشد تا عملکرد درست لوله را در طي مدت زمان سرويس دهي تضمين کند. بخش 30 AASHTO روي خطوط لوله زهکشي فرودگاهها زير پياده روها که در معرض بارهاي سنگين هستند تمرکز دارد. توجه به دفن کم عمق بسيار مهم است. ASTM D 2321 بطور گسترده اي روي کلاس عمومي خطوط لوله جريان گرانش که شامل تاسيسات زهکشي و بهداشتي ميشود تمرکز دارد.