منبع نیرو دوربین مدار بسته

منبع نيرو دوربين مدار بسته عنوان يک موضوع اصلي در بخش مربوط به عملکرد اجرايي و طراحي سيستم دوربين مدار بسته مطرح است.در اين بخش از منابع نيرورساني و برق رساني و کلا کليه ي راههاي تامين برق و نيرو براي دوربين مدار بسته صحبت خواهد شد.در اکثر دوربين هاي مدار بسته تامين ولتاژ و نيرو معمولا بدين گونه مي باشد يا?? ولت DC و يا ?? ولت AC. براي دريافت اطلاعات بيشتر شما مي توانيد سري به قسمت تظيمات دوربين مدار بسته بزنيد و يا بخش تامين نيرو را دنبال کنيد . فروش دوربين مداربسته

اين را بدانيد که در وهله ي اول تامين منبع نيرو دوربين مدار بسته بسيار مهم است براي اين تامين نيرو از يک ترانسفورماتور هاي کوچک مي شود استفاده شود اين ترانسفورماتور هاي کوچک به عنوان يک منبع قدرت در اين سيستم ها به حساب مي آيند.مي شود گفت که اين بخش از ساده ترين مرحله ي انجام کار است خوبي اين قسمت در آن است که براي عمليات اجرايي هم نياز به کابل هاي کمتري وجود دارد و اين که به کابل هاي کمتري نياز است مي تواند خود براي بخش نصب دوربين مدار بسته بسيار در بخش هزينه سودمند باشد.

اين منابع نيرو دوربين مدار بسته به صورت مجموعه اي هم قابل استفاده هستند طوري که شما مي توانيد از چند منبع به صورت تلفيقي استفاده نماييد.واحدي هم که براي توزيع برق استفاده مي شود به نام PDU مي باشد که براي توزيع برق در نظر گرفته شده است.هنگاميکه از منبع نيرو دوربين مدار بسته به صورت مجموعه اي استفاده مي شود قابليت انتقال نيرو به دوربين هاي بسياري وجود دارد.کانال ? و ?و??و?? کانال هاي رايج و قابل استفاده در اين بخش هستند و همان طور که قبلا هم گفته شد تامين ولتاژ مي تواند يا از بخش DC ويا AC و يا تلفيقي از هر دوي آنها باشد.اين منابع نيروي تلفيقي به طور کل مي توان گفت که نقش حفاظتي را هم دارا مي باشند.
منبع: نگا