مقررات تخلیه پمپ گریز از مرکز

تطبیق ظرفیت پمپ در روند تقاضا :
اغلب لازم است برای انطباق ظرفیت پمپ ، یک تغییر موقت یا دائم درروند تقاضا ایجاد نمود.
ظرفیت یک پمپ گریز از مرکز را می توان تطبیق داد در سرعت ثابت، یا سرعت مختلف تنظیم سرعت، انرژی کارآمد از انرژی پمپ را با کاهش سرعت، کاهش می دهد.

تغییر سرعت پمپ
دیسک های هیدرواستاتیک - کوپلینگ هیدرولیکی بین شفت ورودی و خروجی - نسبت سرعت 5 به 1 است با تنظیم حجم روغن در اتصال کنترل

درایوهای مکانیکی - کمربند و طناب قرقره درایو
جریان گردابی پیچیده / کلاچ مغناطیسی - کوپلینگ انتقال گشتاور بار بین شفت ورودی و خروجی
مبدل - درایوهای AC درایوهای - درایوهای سرعت متغیر – عمل کنترل با تغییردر فرکانس و ولتاژ موتور الکتریکی
تغییر در مصرف انرژی، هد و میزان حجم را می توان با قوانین پیوستگی تخمین زد.

تنظیم ظرفیت با سرعت ثابت
ظرفیت می تواند در سرعت ثابت تنظیم شود با وجود شرایط زیر:

• کاهش جریان
عمل کاهش جریان را با باز و بسته کردن شیر می توان انجام داد.

• انحراف جریان( مسیر کمکی)
ظرفیت تخلیه را می توان با هدایت بخشی از جریان تخلیه برگشت به سمت مکش پمپ تنظیم کرد.

• تغییر قطر پروانه
کاهش قطر پروانه تغییر دائم است و این روش را می توان در جایی مورد استفاده قرار داد که روند تقاضا موقتی نباشد. تغییر در مصرف انرژی، هد و میزان حجم را می توان با قوانین پیوستگی تخمین زد. الکتروپمپ

• اصلاح پروانه
سرعت جریان و هد می تواند به وسیله تغییر گام پره مدوله شود. این کارپیچیده و به ندرت استفاده می شود.