معایب لاستیک های تیوبلس

- قيمت بيشتر در مقايسه با لاستيک هاي معمولي
- گاهي براي نصب آن نياز به تلمبه است
- مراقبت و نگهداري بيشتر
براي استفاده از لاستيک هاي تيوبلس به نوارهاي مخصوص نصب در داخل طوقه و درزگير نياز داريد. والف هاي لاستيک هاي تيوبلس معمولا بايد از نوع پرستا باشند تا قطر کمتر آن ها به مقاومت بيشتر لاستيک کمک کند. براي نصب لاستيک در اکثر موارد به تلمبه نياز داريد. نگهداري از لاستيک هاي تيوبلس نيز در مقايسه با لاستيک هاي معمولي و تيوپ دوچرخه دشوارتر است. هرچند ماه يک بار لازمست است تا طوقه و لاستيک کاملا تميز شده و مجددا درزگيري شود. همچنين اگر براي رفع سوراخ هاي کوچک از درزگير استفاده کرديد، بايد مراقب باشيد تا آن قسمت از لاستيک براي دقايقي در محيط کثيف قرار نگيرد.
در نهايت اين شما هستيد که تشخيص مي دهيد چه لاستيکي برايتان مناسب است. نوع استفاده شما از دوچرخه و مسيرهاي دوچرخه سواري از معيارهاي مهمي هستند که در انتخاب لاستيک مناسب تاثيرگذارند.