مصرف آب در کارواش اتوماتیک

بررسی نقش کارواش ها در بحران کم آبی
اگر بخواهیم برگی از پرونده مصرف بی‌رویه آب را با توجه به بحران کمبود آب که این روزها بیشتر از هر زمانی می‌رود تا به یک «تنش بزرگ آبی» تبدیل شود- بررسی کنیم، یکی از سرنخ‌های این گره، به کارواش‌ها می‌رسد
انگشت اتهام فعالان زیست‌محیطی و کارشناسان حوزه آب، همیشه این صنف را نشانه رفته است آن هم به علت استفاده از آب شرب برای شستشوی خودروها. این مسئله در شرایطی مطرح می‌شود که نبض زمین به شماره افتاده است و هر روز شاهد تب شدید و نشست آن در نقطه‌ای از دشت‌هایمان هستیم.
برای حل این مهم از دستگاههای تصفیه آب استفاده مینماییم.

تصفیه کننده آب در کارواش اتوماتیک
این دستگاه ها می تواند طی مراحل حدود 85 درصد آب کثیف و چرب حاصل از شستشوی خودرو را تصفیه و بازیافت نماید .
مزایای کلی این دستگاه ها
هزینه عملکرد مطلوب
شستشوی مجدد بطور خودکار با آب کاملا تصفیه شده
بازگشت بیش از 85 درصد آب مصرفی برای شستشوی یک خودرو
ظرفیت دستگاه های تصفیه و بازیافت آب قابل ارائه شده در این شرکت تا به پنج هزار لیتر در ساعت میرسد
دارای بمب تخلیه متمرکز و کمپرسور هوای داخلی
عملکرد سهل آن برای کاربرن
دارای امکان بهنگام سازی از طریق بیش تنظیم شیمیایی با بکار گیری آب آلوده
مقدار نمک آب تصفیه شده قابل سنجش می باشد