مشخصات لوله ها پلی اتیلن و موارد استفاده از آن

پلي اتيلن از پليمريزاسيون اتيلن و اولفين همراه دوده آنتي اکسيدان تهيه مي شود. اين ماده به صورت تجاري درسه نوع ،وزن مخصوص کم،وزن مخصوص متوسط و وزن مخصوص زياد ،به بازار عرضه مي شود . هر چه وزن مخصوص موادپلي اتيلن بيشتر باشد ،مقاوم آن بيشتر است . طراحي خطوط لوله بايد همراه با توجه به توليدات مختلف در هر مقطع زماني صورت گيرد. لوله و اتصالات پلي اتيلن

در توليد لوله‌هاي پلي اتيلن ،از دستگاه اکسترودر استفاده مي شود و دستگاه به طور خودکار اين مواد را گرم وخميري شکل کرده و با فشار ،ازقالب مخصوص عبور مي دهد که پس از سر شدن به صورت لوله از دستگاه خارج ميشود.
موارد استفاده از محصولات پلي اتيلن
¬شبكه هاي آبرساني شهري و روستائي
¬ شبكه هاي فاضلاب شهري و روستائي
¬ شبكه هاي گاز رساني
¬ شبكه هاي زهكشي
¬ سيستم هاي مايعات و فاضلاب صنعتي
¬ شبكه هاي آبياري تحت فشار (قطره اي و باراني)
¬ سيستم هاي آبياري متحرك
¬ پوشش كابلهاي مخابراتي و فيبر نوري
¬ پوشش كابلهاي برق
¬ پوشش لوله هاي فلزي
¬ بعنوان كانالهاي تهويه