مزیت کارواش بخار چیست؟

برتری و مزیت های کارواش بخار بر هیچ کس امروزه پوشیده نیست ولیکن مواردی به اختصار ارائه می گردد . بخار به دلیل اینکه از مولکول های انرژی دار آب ایجاد شده است به خوردی خود دارای خواص بسیار مناسبی برای امور نظافت و استریلیزاسیون می باشد .
- در کارواش بخار مصرف آب به شدت کاهش پیدا می کند (به دلیل بیشتر بودن حجم بخار نسبت به آب)
- در نتیجه مصرف بسیار پایین آب ما خروجی فاضلاب بسیار کمی هم خواهیم داشت
- مصرف برق به شدت کاهش می یابد
- استهلاک پمپ های گران قیمت فشار بالا وجود ندارد
- نیاز به دیگ آبگرم نداریم
- انجام داخل شویی با بخار بسیار راحت و بی دردسر می شود.
منبع: توان بخار