مزیت دوچرخه برقی

رايج‌ترين علتي که مردم را به الکتريکي کردن دوچرخه‌ي خود سوق داده است، يافتن جايگزيني راحت و سالم براي خودرو بوده است. واضح است که سبزترين جايگزين براي خودرو، دوچرخه است. البته چنين چيزي شايد در برخي از مناطق روستايي امکان‌پذير نباشد ولي در شهرهاي شلوغ، دوچرخه انتخاب بسيار مناسبي مي‌تواند باشد مخصوصاً اگر از نوع برقي باشد.
دوچرخه برقي مردم را وادار به دوچرخه‌سواري روزانه مي‌کند. ?? درصد دارندگان دوچرخه‌هاي الکتريکي قبل از اينکه دوچرخه الکتريکي بخرند يا دوچرخه خود را الکتريکي کنند، به صورت هفتگي يا روزانه از دوچرخه خود استفاده مي‌کردند ولي بعد الکتريکي شدن، اين ميزان به ?? درصد افزايش پيدا کرد. حتي تعداد افراد کم (? درصد) که هيچ‌گاه از دوچرخه استفاده نمي‌کردند، با وجود دوچرخه‌ي الکتريکي، اقدام به استفاده از آن‌ها کرده‌اند که اغلب از افراد بزرگ‌سال هستند. اين اطلاعات نشان مي‌دهد که اگر شما به دوچرخه‌سواري علاقه‌اي نداريد، احتمالاً دوچرخه الکتريکي مي‌تواند علاقه شما براي دوچرخه‌سواري را برانگيزد!