لوله پلی اتیلن در مصارف گازرسانی

مصارف گازرساني

آغاز استفاده از لوله هاي پلاستيکي تحت فشار، از اوايل سال 1950 ميلادي بوده است. از جمله کاربريهاي اين لوله ها، انتقال آب، مواد شيميايي،سيالات خنک کننده و گرم کننده، مواد غذايي، دوغابها، گازها، هواي فشرده و سيستمهايخلأ، چه در روي زمين و چه در زير زمين است.يکي از اولين موارد کاربرد پلي اتيلن (بادانسيته متوسط) در زمينه انتقال گاز بوده است که از سال 1960 ميلادي مورد استفادهقرار گرفته است. در حال حاضر بيش از 90% خطوط انتقال گاز ايالات متحده و کانادا ازپلاستيک است که 99% آن نيز از جنس پلي اتيلن است. لوله هاي پلي اتيلن در شبکه هايانتقال گاز تنها در آمريکاي شمالي، بلکه در سرتاسر گيتي استفادهمي شوند

پلي‌‌اتيلن‌ كه نوعي پليمر است و با فرمول ساختماني‌ C2H4- C2H4-C2H4 مي‌باشد كه استفاده از اين لوله‌ها در اكثر‌ كشورها معمول شده است.و همه ساله ‌با تحقيقاتي‌ كه در مورد رزين‌هاي پلي‌لتيلن‌ در آزمايشگاهها انجام مي‌شود و روز به روز به كيفيت‌ لوله هاي پلي اتيلن افزوده مي‌شود.در ايران در تمام شهرها و روستاها به تازگي گاز‌رساني‌ مي شوند.تمام خطوط از لوله پلي‌اتيلن است
• مشخصات شبکه از نظر فشار گاز
• جوشکاري لوله هاي پلي اتيلن
• نوع اتصالات و لوله پلي اتيلن
• جوشکاري الکتروفيوژن
• آزمايشات مخرب

مزاياي استفاده از لوله هاي پلي اتيلن گازي:

1- قابليت اتصال آسان: لوله هاي پلي اتيلني قادر به اتصال جوشي هستند به طوري که اتصالات به وجود آمده نه تنها به استحکام خود لوله هستند، بلکه در برخي موارد از خود لوله نيز مستحکم¬تر مي¬باشند. از آنجاييکه عمده نقطه ضعف خطوط تحت فشار محل اتصالات است، مي توان نتيجه گرفت که اتصالات پلي اتيلني در مقايسه با ساير مواد از استحکام مناسبتري برخوردارند.
2- قابليت انعطاف:لوله هاي پلي اتيلن تا حدود 25 برابر قطر لوله قابل خم شدن است. اين مسأله باعث مي شود در بسياري از موارد براي تغيير زاويه خط لوله نيازي به استفاده از اتصالات نباشد.از سوي ديگر انعطاف پذيري پلي اتيلن استفاده از آن را در مناطقي که بافت قشري مستحکمي ندارند نظير مناطق زلزله خيز توجيه پذيرتر مي کند.
3- مزاياي نصب : روشهاي نصب بي نظيري که به خاطر انعطاف پذيري و اتصالات بدون نشتي لوله هاي پلي اتيلني قابل استفاده اند، استفاده از اين لوله ها را در مقايسه با لوله هاي فولادي از نظر اقتصادي و فني توجيه پذير مي کند و باعث مي شوند مقدار زيادي در هزينه و زمان صرفه جويي شود..لوله گاز
4- مقاومت در مقابل خوردگي و اثر مواد شيميايي: لوله هاي پلي اتيلني از مقاومت شيميايي بسيار خوبي برخوردارند و در مقابل ترکيبات فعال گاز و ساير ترکيبات شيميايي بسيار مقاوم مي باشند.
5- عمر طولاني، دوام و کاهش هزينه ها: عمر کاري لوله هاي پلي اتيلن بين 50 تا 100 سال برآورد مي شود و اين به معناي کاهش هزينه هاي جايگزيني براي طولاني مدت است.از سوي ديگر هزينه کارگزاري ، نصب و نگهداري اين محصول نسبت به ساير محصولات بسيار توجيه پذير و پايين مي باشد.
مشخصات شبكه‌ از نظر فشار گاز
گاز خــروجـي‌ از پــالايـشگاه هاي تقويت فشار‌ در خطوط انتقال‌داراي فشاري بين 700-150 psi مي‌باشد كه در ايستگاهها تا فشار 250 كم مي‌شود و وارد خطوط تغذيه‌ مي‌شود اكثر لوله‌هاي شبكه تغذيه‌ از نوع فولادي‌ و يا پوشش پلي‌ اتيلن‌ است.
خطوط تغذيه‌ با فشار 250 psi براي استفاده‌ مشتركين‌ كم مصرف‌ وارد ايستگاههاي TBS مي‌شود كه در اين ايستگاهها‌ تا فشار 60 psi كاهش مي‌يابد.
هر يك از ايستگاهها‌ي فشار‌درون شهري TBS با فشار 60 psi تإمين كنند. يك منطقه‌ است با حدود 500 مشترك است اين انشعابات خطوط پلي‌اتيلن‌ با فشار 60 psi و با لوله‌هاي با قطر‌ 25 مي‌باشد.
جوشكاري‌ لوله‌هاي پلي‌اتيلن : لوله گاز
براي اتصال لوله هاي پلي‌اتيلن راههاي بخصوصي وجود دارد. اتصال آنها آنها آسانتر از لوله فولادي است امروزه در كشورها از روش الكترو‌فيوژن‌ در اتصال‌ و جوشكاري‌ پلي‌اتيلن استفاده مي شود در اين روش كه تجهيزات و اتصالات‌ مخصوص‌به خود دارد از انرژي الكتريكي و خاصيت ترموپلاست‌ بودن پلي‌اتيلن است.
جوشكاري اين لوله‌ها نياز به وقت و رعايت‌ تمامي شرايط‌ وابسته دارد مكانيزم‌ اصلي‌جوشكاري به اين صورت است كه محل جوش و اتصالات‌ حرارت داده مي‌شوند و اين حرارت سبب نرم و خميري شدن لوله اتصال‌شده و پس از سرد شدن كامل به هم چسبيده به طوري كه لوله و اتصال يكي مي‌شوند.
دماي نرم و خميري شدن لوله‌ها مـي‌بـاشــد كه اين حرارت ‌در روش الكترو فيوژن به وسيله دستگاه الكترو‌فيوژن و اتصالات‌ خاص اين روش توليد مي‌شود.
دستگاه الكترو‌فيوژن : اين دستگاه براي جوشكاري‌ پلي‌اتيلن ساخته شده است و كاملاً خودكار است ابعاد دستگاه در حدود‌ 40cm * 30 *30 كه اطراف آن يك بعنوان دستگيره نيز عمل‌مي‌كند قرار دارد دستگاه داراي‌ يك صفحة ديجيتال‌و يك قلم نوري است كه اين قلم‌ قادر است با خواندن اطلاعات روي باركد ولتاژ‌ مورد نياز راه توجه‌ به زمان كه خود آن را محاسبه‌مي‌كند اتصال اعــمال‌ نمـايد‌ و در پايان‌ زمان جريان الكترسيته را قطع مي‌كند.
اتصالات : اتصالات مختلفي در لوله گذاري با لوله‌ پلي‌اتيلن‌ وجود دارد كه براي اتصال آنها از روش الكتروفيوژن‌ همگي با استانداردهاي‌ مخصوص‌ و مرتبط با دستگاه الكترو‌فيوژن را داشته است المنت‌ها در اتصالات‌ بين جدار خارجي‌ و داخلي قرار دارند‌ تمامي اتصالات‌ داراي دو فيش يا ترمينال است كه به وسيله آن به دستگاه متصل مي‌شوند و همانطور كه اشاره شد داراي باركد مخصوص بوده كه با استفاده از قلم نوري دستگاه‌ قرائت مي‌گردد.
نوع اتصالات و لوله پلي‌اتيلن : لوله گاز
1 . بوشن يا كوپلر
2 . ريديوس ‌يا تبديل
3 . درپوش‌يا پك
4 . سه‌راهي
5 . زانو
6. زين اين اتصالات براي انشعاب‌ استفاده مي‌شود المنت‌ در اتصال زين در سطح خارجي‌قرار دارد.
7. تي‌اف (TF ) : از اين اتصال براي متصل‌كردن شبكه فولادي‌و پلي‌اتيلن استفاده مي‌شود.
8. شير ( Valve )