سیستم تصفیه آب اسمز معکوس (RO)

با توجه به آلودگي آب هاي شهري به انواع مواد مضر مانند نيترات ها، ميکروارگانيسم ها، فلزات سنگين و ... ضرورت تصفيه آب بر کسي پوشيده نيست. يکي از روش هاي تصفيه آب روش فيلتراسيون است. فيلترها انواع مختلفي دارند و يکي از روش هاي طبقه بندي آنها ابعاد منافذ (سوراخ هاي) آنها است. هر چقدر ابعاد منافذ فيلترهاي کوچکتر شود ناخالصي هاي بيشتر توسط آنها حذف خواهد شد.
يکي از کوچکترين ابعاد منافذ فيلترها مربوط به تکنولوژي اسمز معکوس (Reverse Osmosis) است که قابليت بالايي در حذف ناخالصي هاي موجود در آب و تصفيه آب دارد. سيستم اسمز معکوس (RO) از سال 1970 به عنوان يک سيستم تصفيه آب خانگي مورد استفاده قرار گرفت. بعلاوه نوع آب تصفيه شده‌‌اي که اغلب در آب هاي بطري شده کارخانه اي مورد استفاده قرار مي گيرد، اسمز معکوس است.
بايد بدانيم که سيستم RO در واقع بيش از 40 سال پيش از پيشرفت يک روش تصفيه آب بدست آمد. سيستم RO ابتدا براي شيرين سازي آب شور دريا به آب آشاميدني به کار برده مي شد.
شرکت تصفيه آب ، در دستگاه هاي تصفيه آب خانگي از تکنولوژي تصفيه آب RO استفاده کرده است. براي آشنايي بيشتر با اساس کار دستگاه تصفيه آب خانگي Aqua Best توضيحات ارائه شده را مطالعه بفرماييد.

اسمز معکوس
روش کار سيستم تصفيه آب اسمز معکوس (RO)

روش تصفيه آب RO شامل فشار آب از بين غشاهاي نيمه تراوا است که تعداد زيادي از آلودگي هاي آب را بر حسب سايز آلاينده ها از آب جدا کرده و در پشت غشا باقي مي مانند. در واقع سيستم اسمز معکوس از غشاهايي تشکيل شده که سوراخ هايي با ابعاد بسيار ريز در حد نانو دارند که تنها آب و مولکول هايي هم اندازه يا کوچکتر از آب هستند از آن عبور مي کنند. ذرات بزرگتر از ابعاد آب در پشت غشا باقي مانده و توسط فيلتر (غشا) جدا مي گردند.
در واقع اگر آلاينده ها کوچکتر از مولکول هاي آب باشند، آنها در آب آشاميدني تصفيه شده باقي مي مانند.

مزاياي کليدي و سلامتي بخش دستگاه تصفيه آب RO
يک سيستم RO خوب مي تواند آلاينده هايي نظير آرسنيک، نيترات ها، سديم، مس و سرب، بعضي مواد شيميايي آلي را حذف کند. موادي مانند نيترات، سرب و آرسنيک در بروز انواع سرطان نقش دارند.

اجزاي دستگاه تصفيه آب خانگي RO
غشا (فيلتر) با سوراخ هاي در حد نانو
پمپ ايجاد فشار آب
سيستم خروج فاضلاب