راه‌اندازی الكتروپمپ های لجن كش و كف‌كش

بازرسی یاتاقانها و روغن كاری آنها:
محور پمپ و موتور در داخل بلبرینگهای شیار عمیق(Deep groove) تعبیه شده و بلبرینگها دارای محفظه گریس هستند. در هر بازبینی بلبرینگها را با گریس تمیز پر كنید و در صورت خرابی بلبرینگ آن را تعویض نمایید.

آب‌بندی محور(Shaft Seal):
محور توسط دو عدد آببند مكانیكی در كنار هم یعنی در بین پمپ و موتور آببندی می‌شود. آببند مكانیكی توسط روغن داخل محفظه یاتاقان روان‌كاری و خنك‌كاری می‌شود.
تذكر 1: شایان ذكر است كه قطعات استاندارد استفاده شده در الكتروپمپ بعد از یك دوره كاركرد بایستی تعویض گردد. دوره كاركرد برای این نوع قطعات 4000ساعت میباشد.
تذكر 2: سعی كنید موقع تعویض بلبرینگها و مكانیكال سیلها آنرا به خوبی جا انداخته و از آببندی مكانیكال سیلها اطمینان حاصل كنید و با تزریق گاز نیتروژن به داخل محفظه موتور از سالم بودن آنها مطمئن شوید. کفکش

تعویض روغن:
-روغن پمپ را بعد از 4000 هزار ساعت كاركرد تقریباً در سال یك بار تعویض نمایید.

روش كار:
الكتروپمپ را در حالت افقی قرار دهید به طوری كه جای كافی برای یك ظرف در قسمت زیر درپوش 903 وجود داشته باشد(شكل زیر) درپوش903 را باز كرده همراه واشر 411 بردارید و روغن را تخلیه نمایید اگر روغن تمیز به نظر برسد(زرد روشن یا سفید) دلالت بر سالم بودن آببند مكانیكی دارد. سپس تعویض روغن را انجام دهید ولی اگر در محفظه آب وجود داشته باشد آببند مكانیكی را بررسی نمایید در صورت خراب شدن بایستی تعویض شود.
درجه روغن و میزان آن:
در راه‌اندازی اولیه پمپ از روغن پارافینی كه در محفظه پمپ از طرف كارخانه پر شده استفاده نمایید. این كار عمر مفید آببند مكانیكی را افزایش می‌دهد در مراحل بعدی از هر نوع روغن موتور همراه با ماده افزودنی یا بدون آن با درجه SAE10W تا SAE20W می توان استفاده كرد.

تست مقاومت عایقی
در هنگام تعویض روغن مقاومت عایقی در انتهای كابل بایستی اندازه‌گیری شود(كابل را از مدار كنترل باز كنید)از یك دستگاه megger، 1000ولتی برای اندازه‌گیری استفاده می‌شود مقاومت سیم پیچ كه از طریق سیمهای W، V، U نسبت به هم و سیم ارت(Earth) سنجیده می‌شود؛ نباید از 5مگا اهم كمتر باشد، اگر كمتر از 5مگا اهم باشد لازم است كابل از ترمینال موتور جدا شده و مقاومت كابل و سیم‌پیچی موتور را جداگانه اندازه بگیریم؛ مقاومت عایقی نامناسب كابل نشان دهنده آسیب‌دیدگی آن است و باید آنرا عوض كرد. در مورد موتور مقاومت نامناسب نشان‌دهنده وجود آب یا رطوبت داخل آن است و می‌بایست الكتروموتور سرویس شود.

دفعات مجاز خاموش و روشن كردن الكتروپمپ در ساعت:
تا 11 كیلووات تقریباً 10 بار
تا 55 كیلووات تقریباً 4 بار
تا 30 كیلووات تقریباً 6 بار
تا 130 كیلوات تقریباً 2 بار

استارت و راه‌اندازی:
قبل از راه‌اندازی لازم است كه مطابق بندهای قبل جهت دوران پروانه، مقاومت فاز به بدنه و سطح روغن بررسی شود.
تذكر : الكتروپمپ نباید در حالت خشك كار كند الكتروپمپ برای كار در حالتی طراحی شده كه سطح مایع تقریباً بالای محفظه موتور(سطح A)باشد. این سطح در كاركرد اتوماتیك سطح مینیمم است اگر چنانچه الكتروپمپ برای مدتی طولانی بلااستفاده مانده است لازم است محفظه حلزونی و داخل جایگاه نصب پمپ از رسوبات احتمالی تمیز گردد تا در موقع راه‌اندازی الكتروپمپ آسیب نبیند.
تذكر 1: ارتفاع H1 می‌بایست بر اساس حجم ایستگاه انتخاب گردد تا دفعات روشن و خاموش شدن پمپ در محدوده گفته شده باشد و ارتفاع h در دفترچه انتخاب پمپ ارائه گردیده است.
تذكر 2: با توجه به اینكه كلیه قطعات قسمت موتور با فشار 1-1.5Bar تست نشتی می‌شوند. لذا بایستی توجه داشت كه ارتفاع سطح آب بالای پمپ بیشتر از 10 متر نباشد.
منبع: بازرگانی گردان