دیگ بخار چیست و ساختار آن چگونه می باشد

دستگاه هاي که به منظور توليد بخار استفاده مي شوند را ديگ بخار مي نامند و از بخار آن به منظور چرخاندن انواع توربين ها و گرم کردن بعضا کوره ها استفاده مي شود. ديگ هاي بخار به چندين نوع تقسيم مي شوند از جمله اين ديگ ها مي توان از ديگ هاي که در نيروگاه ها استفاده مي شود، نام برد. همچنين ديگ ها در ابعاد کوچکتر نيز موجود مي باشد. در نيروگاه ها ديگ هاي بخار به صورت سوپر هيت بوده و به دليل نياز به فشار بسيار بالا ، مافوق گرم نيز ناميده مي شود. اما در ديگ هاي بخار کوچک ، بخار به صورت اشباع مي باشد .
اجزاي تشکيل دهنده ي ديگ هاي بخار شامل موارد متعددي مي باشد که در ادامه به معرفي آن ها خواهيم پرداخت. اما قبل از آن به بررسي وضعيت آبرساني در ديگ هاي بخار مي پردازيم. معمولي ترين مايع وارد شده به ديگ هاي بخار آب مي باشد که طي مراحلي وارد ديگ شده و تبديل به بخار مي گردد. معمولا قسمت هاي اصلي انتقال دهنده ي آب به ديگ را مي توان به دسته هاي 1- منبع آبرساني 2- فيلتر شني 3- سختي گير نام برده و تقسيم نمود.

ديگ بخار
اما اجزاي تشکيل دهنده ي ديگ هاي بخار شامل موارد ذيل مي باشد:

شيشه آب نما
سطح آب داخل ديگ را نشان مي دهد.

مشعلهاي دوگانه سوز
ماتومتر
فشار ديگ را نشان مي دهد

هشدار دهنده
با بالا رفتن بيش از حد فشار سنسور هشدار دهنده فعال مي شود و هشدار مي دهد.

تابلو ها و تجهيزات برقي ديگ
پمپ
پمپ هاي استفاده شده در ديگ بخار داراي يک نوع حلزوني طبقاتي مي باشد که به صورت يک محرک الکترو موتور شناخته مي شود.

دودکش
گازهاي سوخته شده از طريق اين دودکش به خارج رانده مي شود.

زير آب زن
يک خروجي بوده که رسوبات ته نشين شده را از ته ديگ خارج مي کند.

سنسور حرارتي
سنسورهاي حرارتي در واقع يک نوع فشار سنج مي باشد که البته بخار توليدي توسط ديگ بخار را که در دماي بسيار بالا مي باشد را توسط اين سنسورها اندازه گيري مي کنند.