دیگهای بخار

امروزه مهندساني که براي صاحبان ساختمانها کار مي کنند در هنگام انتخاب ديگ هاي گرمايش آب تاسيسات ساختمانها گزينه هاي متنوعي را در اختيار دارند. اين گزينه ها انواع ديگ هاي قطعاتي چدني ، ديگ با لوله هاي فولادي اعم از لوله هاي آتش يا آب . ديگ با لوله هاي پره دار مسي و ديگ هاي چگالشي را در بر مي گيرد. تمام اين انواع مختلف امروزه در پروژه هاي ساخت و ساز بکار برده مي شوند.
با وجود اين همه تنوع انتخاب ، يک مالک و يا مهندس طراح تاسيسات ساختمان ممکن است با آخرين ويژگي هاي عرضه شده در طراحي ديگ ها آشنايي نداشته و يا نتواند براحتي با مدل هايي که کاملا امتحان خود را در بازار پس نداده اند کنار بيايد. بسياري از مالکان و مهندسان با مدل هاي خاصي از ديگ ها آشنايي دارند و يا برنامه هاي نگهداري خود را حول نوع خاصي از ديگ ها طرح ريزي کرده اند. چه بسا اين گونه افراد براي پروژه هاي جديد و يا برنامه هاي اصلاح ديگ هاي موجودشان چيزي به نام تغيير مدل ديگ ها را به حساب هم نمي آورند.

پارامترها و عواملي که يک مهندس بايد براي انتخاب مناسبترين گزينه براي موتورخانه اش استفاده کند عبارتند از نوع سيستم تهويه مطبوع و دماي آب برگشتي حاصله ، هزينه هاي نصب سيستم ديگ ( نه فقط قيمت اوليه ديگ) ، هزينه هاي نگهداري، مواردي که مالک رعايت آنها را لازم مي داند و طول عمر ديگ. در اغلب موارد قيمت اوليه ديگ بخار يک معيار تعيين کننده براي انتخاب آن مي باشد و همين امر مي تواند به بروز مشکلات جديدي در سيستم منجر شود.