درباره نگهداری دیگ بخار

بطور خلاصه نگهداري ديگ بخار بطريق زير اجرا مي گردد:

الف-در نظافت سالن ديگ بخار اصول بهداشت محيط چه از نظر گازهاي زيان آور و چه از نظر نظافت ظاهري (گرد وغبار و روغن و …) رعايت شود.
ب-اصول ايمني ديگ هاي بخار به طور دقيق رعايت شود و آموزش هاي لازم به اپراتورها داده شود که از خطرات ديگ بخار اطلاعات کامل داشته باشند.
ج-از نظر آب صنعتي که شامل تصفيه آب – دي اريتور- کندانس رعايت موارد را نموده و آزمايشات روزانه (در هر شيفت) دقيق انجام شود که اولاً راندمان کاري را بالا مي برد ثانياً از پوسيدگي لوله جلوگيري مي نمايد.
د-از آنجايي که ديگ هاي بخار با خطرات زيادي روبرو هستند به موارد زير توجه کامل بايد مبذول گردد:
•هر روز سوپاپ اطمينان با دست حرکت داده شود تا اينکه رسوبات بوجود آمده باعث خرابي سيستم سوپاپ و بوجود آمدن مشکل فني نگردد.
•هر روز شير مربوط به لول کنترل و آبنماها باز شود و آزمايش لازم به عمل آيد و عمل آن بايد بطريق زير باشد: لول کنترل در مرحله اول باعث روشن شدن الکتروپمپ تغذيه خواهد شد. در مرحله بعدي باعث از کار افتادن مشعل مي شود غير از اين باشد لول کنترل سالم نمي باشد.