درباره بازيافت پلي اتيلن سبک يا نايلون به روش سنتي

منظور از پلي اتيلن سبک ، پلي اتيلن با چگالي يا دانسيته پايين است که از پر مصرفترين محصولات پلاستيکي است که کاربرد وسيعي در صنعت بسته بندي دارد ، بازيافت اين ماده از مدتها پيش در ايران انجام ميگرفت اما با اين حال هميشه مشکلات عمده اي در مسير بازيافت اين پلاستيک قرار دارد . لوله و اتصالات پلي اتيلن

بازيافت پلي اتيلن سبک طي مراحل زير انجام ميگيرد :

جمع آوري
انتقال توسط تسمه نقاله به آسياب
آسياب کردن
شستشو يا آب سرد
شستشو با آب گرم
استفاده از شستشوي سايشي با فرکشن (البته در ايران استفاده از اين دستگاه در بازيافت پلي اتيلن مرسوم نمي باشد).
آبگيري با سانتري فيوژ
خشک کن با حرارت
کندر ساز
گرانول ساز
در مسير بازيافت پلي اتيلن مشکلاتي وجود دارد، از جمله آن ميتوان به سبک بودن آن اشاره کرد که مشکلات حمل و نقلي را باعث ميشود ، چرا که نياز به پرس کردن دارد ، همچنين تفکيک آن نيز با توجه به وزن پايين آن و اشغال نمودن فضا زياد نياز به تسمه و نقاله پيدا ميکند.