جمع آوری فاضلاب سطحی شهر توسط لوله پلی اتیلن

آب هاي آلوده ناشي از فعاليت هاي انساني را که بايد دفع شود يا به عبارتي ديگر، آب هاي زائد را فاضلاب مي نامند. فاضلاب ترکيبي از آب و مواد جامد است . آب موجود در فاضلاب در حدود 9/99 درصد وزن آن را تشکيل مي دهد و فقط 1/0 درصد آن مواد ديگر است.
مواد جامد فاضلاب از نظر فيزيکي شامل مواد معلق و مواد محلول است و از نظر شيميايي به دو دسته مواد آلي و مواد معدني تقسيم مي شوند. علاوه بر مواد خارجي آلي و معدني ، فاضلاب داراي موجودات ذره بيني (ميکروب ها ، ويروس ها و باکتري ها ) نيز هست .

از خصوصيات فيزيکي فاضلاب مي توان به درجه حرارت، رنگ و بوي فاضلاب اشاره کرد. مهم ترين خصوصيات شيميايي فاضلاب عبارتند از : مواد آلي و غير آلي موجود در فاضلاب ، درجه اسيدي فاضلاب (PH) و گاز هاي محلول در فاضلاب .
ورود ميليون ها ليتر فاضلاب به رودخانه ها، درياها و منابع آب زيرزميني باعث آلودگي شديد و خطرناک محيط زندگي انسان و ساير موجودات زنده مي شود.
به منظور جلوگيري از انواع آلودگي ها ، سيستم هاي جمع آوري فاضلاب مورد استفاده قرار مي گيرد.
مهمترين علل ضرورت جمع آوري و تصفيه فاضلاب عبارتست از :
1- بالا آمدر سطح آب هاي زيرزميني ، به علت اينکه ميزان تخليه فاضلاب در آب هاي زيرزميني ، به علت اينکه ميزان تخليه فاضلاب در آب هاي زيرزميني با ميزان برداشت از آب هاي زيرزميني متناسب نيست ، به طوري که ممکن است فاضلاب دفع شده در نقاط مرتفع شهر در پايين ترين نقاط شهر به سطح زمين برسد .
2- آلودگي آب هاي زير زميني به علت دفع فاضلاب به روش غير بهداشتي که مخاطرات بهداشتي زيادي را نيز به دنبال خواهد داشت .
3- آلودگي خاک که در نتيجه ، ترکيبات شيميايي و عوامل بيولوژيکي (بيماري زا ) از طريق زخيره غذايي (خاک به گياه ، گياه به حيوان ، حيوان به انسان و يا گياه مستقيم به انسان ) به بدن انسان وارد مي شود .
4- صدمه به حيات آبزيان
5- عدم امکان استفاده محدد از پسآب حاصل از تصفيه فاضلاب که باعث صرف هزينه هاي سنگين براي تأمين و انتقال آب مي شود .
6- به منظور تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي (در جمهوري اسلامي ايران ، حفاظت محيط زيست که نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي روبه رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي شود و ...)


لوله پلي اتيلن HDPEدرست در زمانيکه بسياري از شهرها و شهرستان ها به اين موضوع پي بردند که لوله هاي ساخته شده از پلي اتيلن چگالي بالا (HDPE) بسيار مقرون به صرفه مي باشد، منطقه اي در نيوآرک، نيوجرسي نيازمند لوله هايي مناسب بودکه در برابر تنش هاي شديد محيطي پايدار باشد.

خيابان دومورس،که از جمله خيابانهاي اصلي در اين منطقه است ، درسال 2004 با گسترش خطوط دو طرف جاده و نصب 9500 پا لوله از خطوط جديد فاضلاب بازسازي شد اين در حالي بود که آب به راحتي به رودخانه پاسايک مي ريخت. با توجه به EPA، آب و رسوبات حوزه پايين رودخانه پاسايک با مواد خطرناکي از جمله، ديوکسين، PCB، DDT، فلزات سنگين و هيدروکربن ها آلوده شده است، که هنوز هم در خاک باقي مانده اند.

حومه رودخانه پاسايک در نيوآرک، خيابان دورموس مدتي طولانيست که صنعتي شده است و به طوريکه تقريباً 400 کارخانه صنعتي بزرگ در اين ناحيه واقع شده است که اکثر آن ها کارخانه هاي دارويي، فلزات سنگين، الکتروپلاتر، پارچه و لباس, نساجي، بيمارستاني، الکترونيکي، بازيافت روزنامه، مزارع توليد روغن، پلايشگاه ها و کارخانه هاي شيميايي هستند.

از هزاران کاميون که روزانه در اين جاده در حال تردد هستند چيزي جز آلودگي نفتي و گازي باقي نمي ماند. توني رادوزسکي مدير اجرايي موسسه پلاستيک PPI گفت: اين پروژه صرفه جويي پولي را به همراه داشته و جامعه را از طريق استفاده از سيستم لوله کشي HDPEفاضلاب ايمن مي سازد.
لوله پلي اتيلن HDPE اين اولين مثال از علت استفاده لوله هاي HDPE توسط شهرداري ها مي باشد. در اواخر دهه 1800، اين منطقه تبديل به مرکز توليدي با شهرت جهاني شد. با توليد واگن، کفش، کلاه، صندل، سخت افزار، اين منطقه " منطقه آهني" نام گرفت که علت آن چيزي جز عبور مسيرهاي راه آهن از اين منطقه نبود.
با آغاز جنگ جهاني اول، نيوآرک با ساخت خيابان دورموس وسعت يافت، وخيلي زود به خاطر پلايشگاه ها و کارخانه هاي ذوب که در اين منطقه ساخته شد شهرت گرفت. خيابان دورموس در منطقه اي شوره زار مملوء از سرباره هاي صنعتي ناشي از عمليات هاي صنعتي محلي و زباله هاي نيويورک سيتي ساخته شد. منطقه آهني، همانند ديگر مناطق شهر سابقه طولاني از لحاظ صنعتي دارد که تا کنون ادامه داشته است. درحاليکه صنعت آلاينده هاي بسياري را به همراه دارد، اين منطقه که بيشتر آن پايين تر از سطح دريا است در ميان بازمانده هاي نرم، خاک کثيف به دام افتاده است و اولين نگراني وزارت حفاظت از محيط زيست نيوجرسي، وزارت حمل و نقل نيوجرسي، مشاوران طراحي سيستم آب و فاضلاب، موسسه لويزبرگر پرتغال شرقي، ان جي محسوب مي شود.

لوله پلي اتيلن HDPE معمولاً، پروژه هاي لوله گذاري فاضلاب توسط موم هاي ضد آب درزگيري مي شوند اما براي تاسيسات D.O.T نيوجرسي، خروج آب مشکل اصلي نبود. مشکل واقعي آلاينده هاي خاک پيرامون لوله ها بود که بيشتر به خاطر ورود اين تاسيسات بود. کاربرو کنستراکشن هيلسبورگ، نيوجرسي با شروع عمليات حفاري وارد چالش غيرمنتظره اي شد. هانگ سان مدير پروژه برگر گفت: " يک راه پيشگيرانه در مورد آلودگي آب زمين توسط تاسيسات زهکشي خط فاضلاب جديد استفاده از لوله هايي مي باشد که داراي ويژگي هاي زير باشد، در برابر اثرات محيطي مقاوم باشد و داراي درزگيري باشد و آن براي لوله هاي طويل مناسب باشد. از ابتدا مي دانيم که لوله بتوني مناسب نيست، اين لوله ها از درزگيري مناسب برخوردار نبوده و در برابر اثرات محيطي مقاوم نيستند."
" به همين دليل ما از لوله هاي پلي اتيلن موج دار استفاده کرديم. اين پروژه نيازمند لوله اي مي باشد که در براي هريک از اثرات خاک آسيب پذير نباشد. علاوه براين مي دانيم ما نيازمند طول هاي سفارشي تا حد ممکن با چند اتصال هستيم، لوله اي که به سادگي کار گذاشته شود و نيازمند تعداد زيادي اتاق آماده نباشد."
سان افزود: "ما از ليست تهيه شده توسط D.O.T استفاده کرديم. در اين ليست مواد شيميايي خاک قيد شده است. همچنين از سالم بودن لوله ها و درزگيرها اطمينان حاصل شد."

لوله پلي اتيلن HDPE علاوه بر اين، اتصالات و درزگيرهاي اين لوله در برابر بارهاي بسيار سنگين همانند تردد کاميونها و حتي ذخيره سازي سنگين همانند قسمتي از بندر نيوآرک مقاوم است. اما اين لوله ها براي عمليات بريدن و اضافه کردن مناسب نيستند. اين پروژه همچنين نيازمند نزديک ترين تلرنسي مي باشد که تا کنون در پروژه خط فاضلاب رخ داده است. بنابراين گفته مي شود که طول هاي دقيق لوله پلي اتيلن HDPE شب قبل ساخته مي شد و روز بعد نصب مي شد.
او گفت: "روش قديمي برش و اتصال ميداني از ساختار کوره به ساختار کوره بايد به خاطر نوع سيستم اتصال حذف شود."