بیمارستانی پیش ساخته مجهز با قابلیت جابه جایی

بيمارستان سيار مي تواند به هر بخشي از جهان از جمله مناطق صعب العبور در عرض چند ساعت از طريق بالگرد و يا در مقياس هاي بزرگتر توسط کشتي منتقل و به ارائه خدمات پزشکي به افراد نيازمند اقدام نمايد.

"کوکيل هان" با طراحي بيمارستان سيار به دنبال راه حلي براي ارائه کمک به قربانيان بلاياي طبيعي مانند: سيل ، زلزله ، سونامي و طوفان بود.
بيمارستان سيار مي تواند به هر بخشي از جهان از جمله مناطق صعب العبور در عرض چند ساعت از طريق بالگرد و يا در مقياس هاي بزرگتر توسط کشتي منتقل و به ارائه خدمات پزشکي به افراد نيازمند اقدام نمايد. کانکس

به دليل اينکه، اين نوع بيمارستان به صورت سيار در مناطق مختلف قرار مي گيرد و بههمين خاطر دسترسي به منابع برق و انرژي امکان پذير نمي باشد، بر روي سقف از تکنولوژي سلول هاي فتوولتائيک استفاده شده است تا به کمک نور خورشيد، منابع انرژي لازم براي برقراري يک مرکز درماني ايده آل را تامين نمايد.
اين بيمارستان سيار از چهار کانتينر که دو به دو در مقابل هم قرار گرفته اند تشکيل شده است و در مجموع يک مرکز درماني مجهز را تشکيل مي دهند.

اين بيمارستان داراي بخش هاي مختلفي در درون خود مي باشد که عبارتند از :
اتاقهاي عمل ، اتاق هاي انتظار براي بيماران ، اتاق هاي مشاوره ، موسسه مراقبت بهداشتي با امکانات ماهواره اي ، گياه پزشکي ، اتاق اشعه ايکس ، اتاق هاي بررسي بيماري ، قسمت سردخانه ، اتاق پذيرش بيمار براي بستري شدن ، بخش اورژانس ، تدريس کمک هاي اوليه براي ساکنين منطقه و قسمت هاي مختلف ديگر.اين موارد در کنار يکديگر، اين بيمارستان سيار را به مرکزي بسيار مفيد تبديل کرده است و استفاده از آن راهکار مناسبي در مواقع بحران و وقوع حوادث غير طبيعي مي باشد.
منبع: conexkarvan