بویلر بخار

بويلر بخار (steam boiler) يا همان ديگ بخار (از انواع بويلر)، يک مخزن تحت فشار مي باشد که در آن آب تحت فشار گرم شده و به بخار تبديل مي شود. بخار به دليل ميزان گرماي نهان تبخيري که آب دريافت مي کند تا بخار تبديل شود، توان حمل ميزان انرژي بالاتري را نسبت به آب دارد.
ديگ بخار در محلي به نام موتورخانه ي بخار براي سوناي بخار، خشک شويي ها، بيمارستان ها، هتل ها، سيستم هاي گرمايش ساختمان، صنعت چرم سازي، صنايع مواد غذايي، نيروگاه ها و .... مورد استفاده قرار مي گيرند.
درجه حرارت بخار خروجي از ديگ بخار به فشار کاري ديگ مرتبط است .
در بويلر بخار آب پس از خالص سازي و اکسيژن زدايي، توسط پمپ به داخل بويلر هدايت مي شود و با حرارتي که توسط مشعل به آب داده مي شود به بخار تيديل خواهد شد.


بازه استفاده از بويلرهاي بخار:
بويلرهاي بخار در ظرفيت هايي از 100 کيلوگرم بخار در ساعت تا چندين تن در ساعت بخار توليد مي شوند.
اين بويلرها توان توليد بخار در فشار هايي از 1 bar تا چند ده bar را دارند.
معمولا بويلرهاي بخار فايرتيوب تا ظرفيت 30 تن بخار را توليد مي کنند و بويلرهاي بخار واترتيوب تا چند ده تن بخار تن در ساعت را نيز مي توانند توليد کنند.