با بدنه های قدیمی دوچرخه خداحافظی کنید

دوچرخه هاي شرکت ecce cycles طراحي شده توسط pierre lallemand ، داراي چارچوب مثلثي مرسوم نيست. در دنيايي با نظم از پيش تعريف شده، کمپانيecce cycles دوچرخه هاي خود را از قيد طراحي بدنه هاي تکراري رهانيده و لوازم و قطعات دوچرخه را به درجه جديدي ارتقا داده است. کمپاني با بهره گيري از نبوغ pierre lallemand در طراحي، خط توليد دوچرخه هاي جديدي را که مرزهاي زيبايي را در مي نوردد، افتتاح کرده است.
کمپاني ecce cycles که در سال ???? در بروکسل پايه گذاري شد، داراي دوچرخه هايي در دو نوع متفاوت و سه اندازه مختلف است که تنوع و راحتي را براي دوچرخه سوار به ارمغان مي آورد. مدل اسپرت opus به رنگ کاملا سياه براق است که بدنه فيبر کربني آن را پوشش داده است. تجهيزات جانبي اين دوچرخه مقاوم و سبک بوده و براي محيط هاي شهري کاملا ايده آل است. مدل ديگر، يعني opus cruiser ، ترکيبي از چرم و کربن بوده و مدل لطيف تري به شمار مي رود. در تمام دوچرخه هاي ecce از سيستم دنده و ترمز شيمانو، تايرهاي continental و دو شاخ ridley استفاده شده است.