انواع نحوه اجرای طرح های رسانه محیطی

با توجه به نوع رسانه محیطی انتخاب شده برای تبلیغات نحوه اجرای آن نیز متفاوت است. ولی از آنجایی که اکثر بیلبوردهای تبلیغاتی، تابلوهای پل های عابر پیاده از جنس بنر می باشد شاید بتوان گفت یکی از پر مصرف ترین متریال های قابل اجرا در مورد رسانه محیطی بنر می باشد.
انواع متریال های مختلف برای اجرای طرح های رسانه محیطی :
بنر - فلکس - ال ای دی - لایت باکس - برچسب - ال سی دی - اسم ام دی - چاپ کاغذی - رنگ پلاستیک

خلاقیت در تبلیغات محیطی :
با ورود خلاقیت در حوزه رسانه محیطی شاهد موفقیت های چشمگیری در این حوزه هستیم و با تکیه بر خلاقیت و نوگرایی ضمن ایجاد زمینه رشد و ترقی با این نوع نگرش احتمال موفقیت طرح های رسانه محیطی خود را افزایش دهید.
در بعضی از موارد تا حد زیادی می توان هزینه های اجرایی را کاهش داد.
نمونه ای از اجرای خلاقانه شرکت جیب !!


قوانین کلی تبلیغات محیطی در جهان :
بواسطه تاثیر گذاری زیاد تبلیغات محیطی وجود سیستم نظارت بر آن همیشه دغدغه شهر های بزرگ و کشورهای پیشرفته میباشد چون در صورت عدم نظارت دقیق بر عملکرد شرکت های تبلیغاتی شاهد ناهنجاری های بصری و آلودگی های محیطی در شهر های بزرگ خواهیم بود. در اینجا چند مورد از قوانین موجود در کشورهای توسعه یافته را برری می کنیم.
1 - ارتفاع بیلبوردها نباید از پشت بام خانه های مجاور بلندتر و بیشتر باشد.
2- دورنمای شهر توسط بیلبوردهای تبلیغاتی نباید مسدود شود.
3- متراژ تابلو باید دقیقا بر اساس اندازه درب مغازه یا فروشگاه باشد نه بیشتر و نه وسیع تر از آن.
4- کارآمد بودن مردان و زنان در امور محل کار و خانه باید رعایت شده و یکسان نشان داده شوند.
5- از نشان دادن تصاویر منفی جنسی برای زنان و مردان باید اجتناب کرد.
6- تبلیغات باید از هر گونه خشونت و بیان کلمات توهین آمیز به دور باشد.
7- تبلیغات باید در طیف گسترده ای از زنان و مردان با سنین مختلف ، ظاهر ، سابقه و موقعیت اجتماعی باشد و تنها به افراد خاصی اختصاص داده نشود.
8- تمام اعضای مراکز رسانه ای محیطی باید حد اکثر تلاش خود را بکار برند تا متن تبلیغ و تصویر آنها مناسب و درست باشد.

آخرین دستور العمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات در ایران :
قوانین کلی تبلیغات در ایران طی دستور العملی در همین مقاله آورده شده است. که در برخی موارد اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی دستور العمل هایی قوانین جدیدی را به آن الحاق می نماید.
آخرین دستور العمل که توسط دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي کشور منتشر شده است تبلیغات برای کالاها و خدمات را چنین تشریح می کند.
شوراي فرهنگ عمومي در راستاي ايجاد ساز و کار مناسب تبليغي و فرهنگي در جهت شعار توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني دستورالعمل تبليغات محيطي کالا و خدمات را صادر کرده که مشروح آن به شرح زير است:
ماده 1. تبليغات کالا و خدمات خارجي که مشابه داخلي دارد ممنوع است.
ماده 2. تبليغات کالا و خدمات داخلي که نام خارجي دارد ممنوع است.
ماده 3. تبليغ کالا و خدمات داخلي با سرمايه گذاري مشترک ايراني و خارجي بايد با نام ايراني و مطابق بر قانون " ممنوعيت به کارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه" و آيين نامه اجرايي آن باشد.
ماده 4. تبليغ کالا و خدمات خارجي که مشابه داخلي دارند، با رعايت استفاده حداکثر 20 درصد کل ظرفيت تبليغات محيطي و صرفا با خط فارسي مجاز است.
تبصره 1. تبليغ کالا و خدمات خارجي که مشابه داخلي ندارند در بزرگراه ها، تابلوهاي بزرگ شهري، پل هاي عابر پياده، تابلوهاي الکترونيکي، فرودگاه ها، پايانه هاي مسافربري، ايستگاه هاي اتوبوس و قطار شهري و بين شهري، ورزشگاه ها، نمايشگاه ها، بوستان ها، مجتمع هاي فرهنگي و هنري، فرهنگسراها، کتابخانه ها، دانشگاه ها و مراکز آموزشي، مبادي ورودي شهرها، ميادين بزرگ و نقاط پر تردد ممنوع است.
تبصره 2. حداکثر 20 درصد ظرفيت فوق الذکر بايد در هر يک از محيط هاي تبليغي مراعات شود.
ماده 5. هر نوع تبليغات بازرگاني شرکت ها، کالا و خدمات خارجي از طريق تابلوهاي اختصاصي واحدهاي صنفي، توزيعي، فروشگاه ها و مراکز خريد ممنوع است.
تبصره 3. تابلوهاي واحدهاي صنفي بايد صرفا شناسه کاربري واحد صنفي مربوطه و معرفي آن اختصاص داده شود و در صورت اخذ نمايندگي از کالا و خدمات خارجي، صرفا مجاز به استفاده از 10 درصد ظرفيت تابلوها است.
ماده 6. تبليغ کالا و خدمات خارجي و يا محصول مشترک، نبايد کالا و خدمات داخلي را بي ارزش يا کم ارزش نشان داده و يا به هر نحو تضعيف نمايد.
ماده 7. در مواردي که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اجراي هر يک از موارد و تبصره هاي اين مصوبه ابهام داشته باشد، نظر کارگروه تبليغات محيطي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبناي عمل خواهد بود.
ماده 8. وزارت فراهنگ و ارشاد اسلامي موظف است گزارش فصلي از اجراي اين مصوبه را به شوراي عالي فرهنگ عمومي ارائه کند.
ماده 9. اين دستورالعمل در يک مقدمه، 9 ماده و 3 تبصره در جلسه 571 مورخ 12/2/91 شوراي عالي فرهنگ عمومي به تصويب رسيده است.